Adoption from Bulgaria - Family National Association

Програми

Съгласно разрешение за посредничество № 102/15.03.2010 г., Национална асоциация "Семейство" посредничи при осиновителните процедури на кандидат-осиновители с обичайно местопребиваване в:

 

Германия

 

Гърция

 

Дания

 

Израел

 

Италия

 

Канада

 

Кипър

 

Португалия

 

САЩ

 

Швеция

 

 

Национална Асоциация "Семейство"