Adoption from Bulgaria - Family National Association

Контакти

Контактни данни: Национална асоциация "Семейство"

Адрес: бул. "Витоша" № 4, ет. 5, София 1000, България

Телефон: +359 2 980 30 83. 

Телефакс: +359 2 980 41 06

Електронен адрес: family@adoption-bg.com, adoption@adoption-bg.com

Skype адрес: familyna

Фейсбук страница:

http://www.facebook.com/pages/Family-National-Association/155102274646725

Спешни запитвания могат да бъдат отправяни на следните телефонни номера:

+359 889 669 383 - Миглена Ангелова

+ 359 889 669 381 – Надежда Красимирова

 

 

Работно време: понеделник-петък 9:00 ч.-18:00 ч.

 

 

Персонал на Национална асоциация "Семейство"

 

 

Членове на управителния съвет на сдружение Национална асоциация "Семейство":

 

 • Анжела Кръстева - Председател на управителния съвет и представляваща организацията
 • Валентина Джонева- Член на управителния съвет
 • Филип Джонев- Член на управителния съвет

 

Нашият екип:

 • Анжела Кръстева – адвокат, преводач с английски език
 • д-р Филип Джонев- лекар
 • д-р Валентина Джонева-лекар
 • доц. Снежинка Томова- лекар с придобита специалност педиатрия
 • д-р Весела Тодорова-лекар
 • Надежда Красимирова-юрист и придружаващ специалист с английски език
 • Ивелина Димова-юрист
 • Мариета Гечева-психолог
 • Миглена Ангелова-психолог, преводач и придружаващ специалист с английски език
 • Христина Петрова-психолог, придружаващ специалист с английски език
 • Мери Босева-педагог, преводач и придружаващ специалист с английски език
 • Димка Делева- преводач и придружаващ специалист с немски език
 • Ралица Йорданова-преводач и придружаващ специалист с гръцки език
 • Весела Николова-преводач и придружаващ специалист с италиански език
 • Мария Йорданова-преводач и придружаващ специалист с италиански език
 • Милена Кръстева-преводач и придружаващ специалист с английски и френски език
 • Нина Йорданова-технически сътрудник

 

 

Национална Асоциация "Семейство"