Adoption from Bulgaria - Family National Association

Акредитация

Национална асоциация "Семейство" осъществява своята дейност съгласно Разрешение за посредничество № 157/11.05.2015 г., издадено от българския централен орган по международни осиновявания-Министерство на правосъдието.

  

Национална Асоциация "Семейство"