Adoption from Bulgaria - Family National Association

Συχνές ερωτήσεις

 

Τα παιδιά που μπορούν να υιοθετηθούν

 
Σύμφωνα με το νόμο, τα παιδιά που είναι διαθέσιμα για υιοθεσία στη Βουλγαρία είναι  ηλικίας  0 έως 18 ετών. Η πιο συνηθισμένη  ηλικία των παιδιών για υιοθεσία όμως  είναι μεταξύ 2 και 9 χρονών. Όσο πιο μεγάλο είναι το παιδί, τόσο πιο μικρή είναι η περίοδος αναμονής για την απόκτηση πρότασης για υιοθεσία ενός  παιδιού. Παρακαλώ, να έχετε  υπόψη  ότι τα παιδιά κάτω από 2 χρονών είναι σπανιότητα. Προτάσεις για παιδιά  ηλικίας πάνω από  9 χρονών λαμβάνονται  πολύ πιο γρήγορα, ειδικά για αγόρια  που είναι προς αυτή τη στιγμή  πολύ περισσότερα από τα κορίτσια.
 
 
Ποιος μπορεί να είναι  θετός γονέας;
 
Η βουλγαρική νομοθεσία δεν ορίζει ειδικές απαιτήσεις για τους υποψήφιους θετούς γονείς.  Αυτοί πρέπει να είναι  ηλικίας πάνω από  18 χρονών και να είναι τουλάχιστον 15 χρόνια μεγαλύτεροι από  το υιοθετημένο παιδί. Πρέπει να τηρούν όλες τις  νομικές απαιτήσεις της χώρας , που είναι ο συνήθης τόπος διαμονής τους  . Αυτός είναι ο κανόνας που ορίζεται στο Οικογενειακό Κώδικα, αλλά  το Συμβούλιο  Διεθνών Υιοθεσιών προσθέτει  τα ακόλουθα κριτήρια ηλικίας: "Η διαφορά ηλικίας μεταξύ του θετού γονέα  και ενός  υιοθετημένου παιδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει  50 χρόνια σχετικά με τον νεότερο θετό γονέα και 55 χρόνια σχετικά με το μεγαλύτερο θετό γονέα όταν η υιοθεσία πραγματοποιείται από δύο συζύγους. Σε περίπτωση υιοθεσίας από ένα άτομο  συμμορφώνεται η χαμηλότερη διαφορά ηλικίας (από 50 χρόνια)." Ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υιοθεσίας επίσης.
 
 
Περίοδος αναμονής
 
Η νομοθεσία δεν ορίζει συγκεκριμένη περίοδο αναμονής για πρόταση. Η πορεία είναι πολύ δυναμική, γιατί αφενός εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων θετών γονέων στο Μητρώο και τις προτιμήσεις τους για το παιδί και  αφετέρου  από τον αριθμό των παιδιών  για υιοθεσία και τα χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, κατάσταση της υγείας).
 
Με βάση αποκλειστικά την εμπειρία μας, υπολογίζουμε τις εξής  περιόδους αναμονής, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών:
 
Για υγιή παιδιά  ηλικίας μέχρι 5 χρονών - περίπου 6 χρόνια
 
Για υγιή παιδιά  ηλικίας μέχρι 7 χρονών - περίπου 4-5 χρόνια
 
Για υγιή παιδιά  ηλικίας μεταξύ 7 και 9 χρόνων - 3-4 χρόνια
 
Για υγιή παιδιά  ηλικίας πάνω από 10 χρονών - περίπου 2 έως 6 μήνες
 
Για υγιή αδέλφια, όπου ένα από τα παιδιά είναι πάνω από την ηλικία των 10 χρόνια - περίπου 1-3 μήνες 
 
Εάν οι θετοί γονείς δέχονται μικρά προβλήματα υγείας που μπορούν  να διορθωθούν για τα παραπάνω ομάδες των παιδιών, η περίοδος  αναμονής θα μειωθεί.
 
Εάν οι θετοί γονείς δέχονται  πιο σοβαρά προβλήματα που μπορούν να διορθωθούν, αναμένεται μια πρόταση μέσα σε λίγους μήνες.
 
Κάθε πρόσθετη απαίτηση (όπως το φύλο και καταγωγή) παρατείνει την περίοδο αναμονής.
 
 
Συναισθηματική προετοιμασία των παιδιών σχετικά με την συνάντηση  με τον θετό γονέα τους /τους θετούς γονείς  τους
 
Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν οι υποψήφιοι έχουν λάβει μια επίσημη προσφορά. Μόνο τότε λένε στα παιδιά ότι οι υποψήφιοι θετοί γονείς θα τους επισκεφτούν και αυτοί προετοιμάζονται ψυχολογικά για τη συνάντηση. Μόνο οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μια προσφορά. Παρακαλώ να έχετε υπόψη  ότι οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφτούν μόνο εάν έχουν προετοιμάσει και έχουν μας στείλει  τον ολόκληρο τους  φάκελο.
 
 
Διάρκεια ταξιδιών
 
Μόλις λάβουν μια προσφορά, εμείς θα καλέσουμε τους θετούς γονείς να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία. Το πρώτο ταξίδι είναι για να συναντηθούν με το παιδί και συνήθως διαρκεί 6-7 ημέρες (5 εργάσιμες ημέρες για να γνωριστούν  το παιδί και 1-2 ημέρες για το ταξίδι και τη διαμονή). Το δεύτερο ταξίδι διαρκεί 6-7 ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα  εκδωθούν  το διαβατήριο και την  βίζα (εάν απαιτείται) και η διαδικασία υιοθεσίας  θα τελειώσει. Ένας ειδικός από το γραφείο μας βοηθάει  τους  υποψήφιους θετούς γονείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υιοθεσίας.
 
 
Δυνατότητα μόνο ο  ένας θετός γονέας να ταξιδέψει για την συνάντηση με το παιδί
 
Συνήθως, μετά την παραλαβή της πρότασης και οι δύο υποψήφιοι ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να συναντηθούν με το παιδί. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα μόνο ο ένας θετός γονέας  να κάνει αυτό το ταξίδι ή να παραμείνουν στη Βουλγαρία λιγότερο από 5 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση  ο υποψήφιος θετός γονέας, ο οποίος δεν θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία (ή διαμένουν λιγότερο) πρέπει να στείλει μία συμβολαιογραφική δήλωση αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα ταξιδέψει  στη Βουλγαρία. Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο που να λέει, ότι ο υποψήφιος αποδέχεται τον κίνδυνο που συνδέεται με την προέλευση και τη μελλοντική σωματική και ψυχική υγεία και ανάπτυξη του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί πληρεξούσιο  για τον  ένα σύζυγο.
 
Νομικά αποδεκτοί λόγοι είναι ασθένεια, οικονομικές δυσκολίες,  επείγοντα επίσημα καθήκοντα  ή σοβαρές δυσκολίες στην οργάνωση του ταξιδιού.
 
 
Λήψη του παιδιού
 
Σε περίπτωση που και οι δύο θετοί γονείς δεν είναι σε θέση να έρθουν είναι δυνατόν  μόνο ένας από αυτούς να ταξιδέψει στη Βουλγαρία για να πάρει το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση ο γονέας που δεν θα ταξιδέψει  πρέπει να υπογράψει ένα πληρεξούσιο για το σύζυγό του.
 
 
Συνοδεία
 
Όταν και οι δύο θετοί γονείς δεν μπορούν να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία για να λάβουν το παιδί τους εξαιτίας  βασικού λόγου, ένα μέλος της ομάδας μας μπορεί να συνοδέψει το παιδί  στο κράτος υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση, οι θετοί γονείς πρέπει να υπογράψουν και να στείλουν συμπληρωματικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου ένα πληρεξούσιο. Παρακαλώ να έχετε υπόψη  ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη για συμπληρωματικές  νομικές ή διοικητικές διαδικασίες στη χώρα υποδοχής όταν το παιδί φτάσει εκεί.
 
Σημαντική διευκρίνιση: Στις  περιπτώσεις  που οι θετοί γονείς είναι πολίτες των ΗΠΑ, είναι υποχρεωτικά αυτοί να ταξιδέψουν στη Βουλγαρία και να συναντηθούν  προσωπικά με το παιδί. Στις  περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Αμερικανοί έχουν παραλείψει το πρώτο τους ταξίδι, η συνοδεία για την λήψη του παιδιού δεν είναι εφαρμόσιμη.
 
Δώρα και δωρεές
 
Δεν είναι υποχρεωτικά να χαρίζετε δώρα στο παιδί και να δίνετε δωρεές στο ορφανοτροφείο, αλλά οι περισσότεροι θετοί γονείς είναι διατεθειμένοι να το πράξουν.
 
Η συμβουλή μας είναι να αποφασίσετε αυτό εδώ στη Βουλγαρία μετά από μια συνομιλία με τον διευθυντή του ορφανοτροφείου, που θα σας δώσει μια σαφή ιδέα για το πιο κατάλληλο δώρο για το παιδί και για τις ανάγκες του ιδρύματος.
 
 
Μπορώ να στείλω πακέτα και δώρα απευθείας στο ορφανοτροφείο
 
Ναι. Το πρόσωπο που τους στέλνει, όμως, πρέπει να συμμορφωθεί με τις τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις που ισχύουν στη Βουλγαρία, οι οποίες είναι οι εξής:
 
1 / Αν το πακέτο στέλνεται από μια χώρα της ΕΕ δεν οφείλονται  ΦΠΑ, τελωνειακά και φορολογικά τέλη.
 
2 / Αν στέλνεται  ένα πακέτο από μία χώρα εκτός της ΕΕ ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
 
- Εάν στέλνεται ένα πακέτο "από άτομο σε άτομο» δεν οφείλεται  τελωνειακό τέλος , όταν το δηλωθέν ποσό είναι ως  € 45
 
- Σε περίπτωση που η δηλωθείσα αξία είναι μεγαλύτερη από τη παραπάνω, κρατάνε  το πακέτο στο τελωνείο ως που ο παραλήπτης έρθει να το πάρει
 
- Παρακαλώ να έχετε υπόψη  ότι ο ΦΠΑ οφείλεται πάντα για  πακέτο με δηλωθείσα αξία μεταξύ 15 έως 150 ευρώ. Εάν ένα πακέτο έχει αξία άνω  € 150, πάντα οφείλεται τελωνειακό τέλος για τον ΦΠΑ.
 
Συμπληρωματικά  τέλη και  φόροι   καταβάλλονται στο τελωνείο μετά την παραλαβή.
 
Όταν κρατήσουν  ένα πακέτο στο τελωνείο, απαιτούνται  έγγραφα και τέλη από τον παραλήπτη. Έτσι  αυτό το πακέτο δεν μπορεί να παραδοθεί άμεσα στον παραλήπτη, και κάποιος πρέπει να πάει στο τελωνείο για να απελευθερώσει το φορτίο, να πάει τα  απαιτούμενα έγγραφα και να πληρώσει τα συμπληρωματικά  τέλη.
 
 Τα ορφανοτροφεία  είναι  με περιορισμένο προσωπικό και είναι δύσκολο για αυτούς να στείλουν κάποιο υπάλληλο  να πάει στο τοπικό τελωνείο. Αυτοί δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τα τέλη και τους φόρους για να απελευθερώσουν το πακέτο. Έτσι, εάν λάβουν ένα πακέτο που κρατήσουν στο τελωνείο, δεν θα είναι πρόθυμοι να περάσουν από όλες  αυτές τις δυσκολίες  για να το αποκτήσουν.
 
 
Ιατρικές εξετάσεις των παιδιών
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές εξετάσεις  αν το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που τους ενοχλεί. Είναι πολύ σημαντικό οι θετοί γονείς να διευκρινίσουν  εκ των προτέρων τα είδη  δοκιμών, ερευνών , καθώς και εξετάσεων  σε  συγκεκριμένους  ειδικούς  που θέλουν να οργανωθούν. Το Εθνική Ίδρυμα "Οικογένεια" θα υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδοχή και πραγματοποίηση των διαδικασιών αυτών. Η έρευνα αυτή μπορεί να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί  πριν από την επίσκεψη  των υποψήφιων θετών γονέων ή κατά τη διάρκεια της 5 ημέρες.
 
Αυτή η σελίδα ενημερώθηκε το Φεβρουάριος 2015.

 

 

Национална Асоциация "Семейство"